Art der Aufträge Anfangsdatum Abnahme Auftragsgeber
Das sind nur wenige Beispiele von Aufträgen die von unsere Firma Ausgeführt worden sind.
Fertigstellung der Sanitärinstalation aus PVC D. 200 mm. L. 93 M mit Anschlüssen PVC D. 160 mm, L. 28 M in Wysogotowo 06.02.2013 30.03.2013 TP - KOM

Kanalisatiosbau D. 1000 mm, L. 458 m, mit Anschlüssen D. 160, 13 Revisionsbrunnen D. 1000 mm, gebaut in Przezmierowo / Polen

15.11.2012 31.12.2012 TP - KOM
Kanalisatiosbau mit mit Umpumpstation in Poznan / Polen 25.10.2012 24.11.2012 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby
Kanalizationsbau und Leitungsverlegung für Wasserversorgung in Poznan / Polen 02.10.2012 29.10.2012 Usługi Komunalne Poznań
Kanalisation für Regenwasserentsorgung mit einem Abscheider für Öl und Fett. 17.08.2012 13.09.2012 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Wasserbrandanlage mit Druckluftanlage für eine Trafostation in Kromolice / Polen 02.04.2012 01.05.2012 SAG Elbud Kraków
Wasserversorgung, Kanalisation Kanäle für Elektroleitungen aus PVC ca. L 450 m. In Poznan / Polen
22.03.2012 20.04.2012 Usługi Komunalne w Poznaniu
Instandsetzung der Regenwasserentsorgung in Nowy Tomysl 25.01.2012 15.03.2012 Gmina Nowy Tomyśl
Bau der Regenwasserentsorgung mit Wiederinstandsetzung der Strasse in Wysogotowo / Polen. 22.11.2011 30.04.2012 Gmina Tarnowo Podgórne
Teichvetiefung und Uferformierung in Batorowo / Polen. 30.11.2011 15.12.2011 Gmina Tarnowo Podgórne
Kanalisation und Regenwasserentsorgung in Chyby / Polen. 17.10.2011 31.12.2011 TP-KOM
Regenwasserentsorgung in Sady / Polen. 6.10.2011 15.11.2011 Gmina Tarnowo Podgórne
Fertigstellung der Umpumpstation für Abwasser in Tarnowo Podgorne / Polen. 02.09.2011 20.09.2011 Instal-compact
Entwässerung auf privatem Grundstück. 18.07.2011 05.08.2011 Alan- Dom i Jarosław Sierant
Kanalisation für Abwasser D. 200 L. 80 m. Mit zwei Brunnen. 14.12.2010 31.12.2010 TP-KOM
Bau der Kanalisation Nowy Tomysl-Sekowo-Jastrzebsko-Boruja
L. 7181 m.
1.03.2010 31.03.2012 Gmina Nowy Tomyśl
Wasseraufbereitungsanlage in Zydowo / Polen. 23.08.2010 18.10.2010 P.T.H.U. Hydro - Marko Maria Pluta
Wasserversorgungsleitungen mit Umpumpstationen teilweise Verlegung unter der Strasse in Wysogotowo / Polen. 23.08.2010 15.09.2010 AQUANET S.A. Poznań
Wasserversorgungsleitungen mit Umpumpstationen teilweise Verlegung unter der Strasse in Wysogotowo / Polen. 05.08.2010 15.12.2010 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Sp. z o.o.
Remont zastawki podtrzymującej lustro wody w jeziorze Lusowskim gm. Tarnowo Podgórne 13.07.2010 31.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie 3 szt. Przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr ew. : 485/1, 485/4, 485/5 w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne 29.06.2010 02.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 22.06.2010 31.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Odwodnienie Parku – 700 lecia w Tarnowie Podgórnym 4.05.2010 15.05.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie przełożenia odcinka wodociągu w ulicy 23 Października w Tarnowie Podgórnym; Demontaż rur PVC fi 225 mm - 26 m, montaż z rur PE fi 225mm - 26 m 29.04.2010 10.05.2010 Gmina Tarnowo Podgórne

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV – rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki – realizowana na podstawie UMOWY NR 1/JRP/2010 z dnia 14.04.2010r.
    a) Renowacja kanału metodą: U-liner 400 mm – 67 mb renowacja kanału metodą Burstlining fi 355 -171 mb
    b) Montaż rurociągów z rur PE fi 180 mm - 951,5 mb rurociągi fi 225 PE – 37,00 mb, rurociągi PE fi 250 mm – 42 mb
    c) Rurociągi fi 315/200/160 mm - 800 mb

23.04.2010 15.06.2010 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa, 64-510 Wronki
Wymiana rur w istniejącym kanale melioracyjnym w miejscowości Rumianek gm. Tarnowo Podgórne rurociąg fi 400 mm – 170 mb 22.03.2010 21.04.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie przełożenia sieci wodociągowej PE fi 125 i PE fi 160 mm przy nowo budowanej drodze (autostrada obwodnica Poznania) S-11 20.11.2009 31.12.2009 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 500mm od ulicy Drukarskiej do rowu Marianowskiego w Sadach gm Tarnowo Podgórne 25.11.2009 23.12.2009 Gmina Tarnowo Podgórne

Odmulenie stawu w Sadach gm. Tarnowo Podgórne wraz z wykonanie przepustów i transport nadmiaru ziemi całość preac wykonywana na terenie gm Tarnowo Podgórne gm.Tarnowo Podgórne
08.10.2009 30.11.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sojowej w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgórne
    1) kolektor z rur Wipro łączonych na uszczelki fi 300 mm = 320 mb
07.09.2009 09.11.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Stycznia w gminie Nowy Tomyśl z rur PVC 250/200/160 mm o długość 1.005 mb i rurociągu tłocznego PE fi 110 o długości 364 mb 16.07.2009 14.09.2009 GM Nowy Tomyśl - Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 315mm i sieci wodociągowej z rur PE fi 90 i 110 mm w Owińskach gm Czerwonak
22.06.2009 14.09.2009 Gmina Czerwonak
Wykonanie odbudowy stawu (pogłębianie, oczyszczenie) położonego w Baranowie przy Ulicach Kościelna a Graniczna wraz z wywozem nadmiaru ziemi. 02.06.2009 22.06.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji tłocznej z Dopiewa do Dopiewca w ul. Polnej wraz z przepompownią ścieków 02.11.2008 22.12.2008 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie – Budowa przepustu fi 1500 skrzynkowego w ul Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach 25.11.2008 15.05.2009 Urząd Gminy Komorniki
Wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z rur PCV w miejscowości Dopiewo ul. Stawna - Młyńska gm Dopiewo wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej
  1) długość kanału fi 200 mm = 122 mb
  2) długość przyłączy fi 160 mm = 104 mb
05.12.2008 31.03.2009 Gmina Dopiewo
Wykonanie przepompowni ścieków z kanalizacją tłoczną i grawitacyjną Przepompownia fi 160mm i h 6mb typ instalcompact tłoczny fi 90 PE , grawitacja rura PVC 315 mm
  1) Rurociag tłoczny 150 mb
  2) Grawitacyjny 315 mm = 8 mb
  3) wraz z przyłączem elektroenergetycznym
09.10.2008 15.10.2008 Tarnowska Gospodarka Komunalna Tp-kom Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej wraz z podłączeniem budynku szkoły w Dopiewcu gm Dopiewo.
  1) Budowa kanału sanitarnego kolektora, PCV fi 200 = 130 mb
  2) Przecisk sterowany pod drogą powiatową, PE fi 280 mm = 14 mb
21.07.2008 21.08.2008 Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne fi 200 mm 1290 mb
I przyłącza fi 160 mm = 260 mb
Kanalizacje tłoczna fi 90 mm = 278 mb
10.01.2008 21.05.2008 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie kanalizacji w ulicach : Wrzosowa fi 300 mm i Południowa fi 300 mm w Przeźmierowie oraz przebudowę rurociągu w Baranowie fi 500 mm 01.04.2008 04.06.2008 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie kanalizacj sanitarnej w ilości fi 315 mm = 890 mb, 250 mm = 170 mb; 200 mm = 378 mb i przyłącza 160 mm = 590 mb całość prac wykonywana w Skórzewie ul. Szarotkowa gm Dopiewo 02.05.2008 19.06.2008 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo ul. Sadowa gm. Dopiewo
fi 200mm PCV ( sieć) = 68,70
15.06.2010 25.06.2010 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie podłączenia sieci wodociągowej 315mm do rurociągu fi 500 mm do miasta Poznan - Aquanet wraz z komorą wodomierzową
09.04.2008 30.05.2008 Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacj sanitarnej fi 200 630 mb wraz z przepompownia 1 szt fi 1500 i rurociągiem tłocznym fi 90 = 300 m w ul komornickiej w Dąbrówce Gm Dopiewo 02.03.2008 09.04.2008 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Dopiewo
Wykonanie sieci wodociągowej fi 315 mm z rur PE w Dąbrowie w ul. Leśnej Gm. Dopiewo wraz z przepompownią i przyłączem elektroenergetycznym
Całkowita długość = 1400 mb

20.11.2007

31.12.2007

Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Skórzewie przy parku ul. Poznańska wraz z przepompownią h-6m fi 1,3m i kolektorem grawitacyjnym fi 250 mm = 93mb
Rurociąg tłoczny fi 110mm = 120mb
Fi 200mm = 43mb
20.10.2006 02.12.2006 Gmina Dopiewo
Budowa kompostowni w Rumianku Gmina Tarnowo Podgórne
Roboty ziemne związane z kształtowaniem i zagęszczeniem skarp z mas ziemnych ok. 19.900 m2
Prace makroniwelacyjne, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami wykonanie kanałow napowietrzających pryzmy i odpowietrzających pryzm wraz z biofiltrem, korytowanie dróg i roboty ziemne przy budowie zbiornika
W/w prace realizowane własną kadrą techniczną i sprzętem.
04.07.2006 05.03.2007 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-Kom Tarnowo Podgórne

ÜBER UNS        |        DIENSTLEISTUNGENANGEBOT      |        REFERENZEN      |        FOTOGALERIE      |       KONTAKT                                                 NETJUS - INTERNETSEITEN