Rodzaj robót Data Rozpoczęcia Data Zakończenia Strona zamawiająca
Miejsce
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Opalenica w ulicach: Farna, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka, Wyzwolenia, 5 Stycznia, Ogrodowa
Kanalizacja sanitarna; fi 250- 367 m, fi 200-628 m
studnie fi 1200 - 3 szt., PP fi 1000 - 21szt, PP fi 425 - 35 szt.
Przyłącza fi 200 - 45m, fi 160-597,5 m
studzienki fi 425-36 szt.
odtworzenie nawierzchni
29.11.2013 lipiec 2014 PGKIM "KOMOPAL"
Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie

Kanalizacja deszczowa
rurociąg GRP fi 200-138,3 m
PCV fi 160-31,35 m
studnie betonowe fi 1000 - 4, fi 1500 - 1 szt.
studzienki ściekowe fi 500 - 9 szt
rurociąg GRP fi 1200 - 245 m
komora przelewowa KP - 1 szt.
studnie GRP D5,D3, D1
rurociąg GRP fi 800 - 6 m
rurociag GRP fi 300 - 4,75 m
rurociag GRP fi 500 - 12 m

Kanalizacja sanitarna:
rurociąg fi 200 - 60 m
studnie fi 1000 - 3 szt.
sieć gazowa + przyłącza
Rurociąg PE fi 125 - 38 m, fi 40 - 32 m
odtworzenie nawierzchni
20.03.2014 sierpień 2014 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek w ul. Stolarskiej w Wysogotowie
Sieć PCV fi 200 - 93 m
Przyłącza fi PCV 160 - 28 m
06.02.2013 30.03.2013 TP - KOM

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy działek w ul. Jagodowej, Jarzębinowej i Wysogotowskiej w Przeźmierowie:

1) ul. Jagodowej
Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 200 x 5,9 mm:
długość L= 228 m
studnie rewizyjne fi 1000 mm 7 szt.
Przyłącza z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 160 x 4,7 mm:
długość L= 120,0 m

2) ul. Jarzębinowej
Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 200 x 5,9 mm:
długość L= 181 m
studnie rewizyjne fi1000 mm 4 szt.
Przyłącza z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 160 x 4,7 mm:
długość L= 80 m

3) ul. Wysogotowskiej
Kanalizacja sanitarna z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 200 x 5,9 mm:
długość L= 49,0 m
studnie rewizyjne fi 1000 mm 2 szt.
Przyłącza z rur PVC kl. S o jednolitej ściance DN 160 x 4,7 mm:
długość L= 6,0 m

15.11.2012 31.12.2012 TP - KOM
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompownią ścieków na terenie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 25.10.2012 24.11.2012 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby
Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych do automatycznych toalet przy ul. Zielonej w Poznaniu.
Woda - przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową śr. 40/3,7 mm - 11,7 m przyłącze PE fi 40 - 13 m
Kanalizacja PCV fi 160 – wykonanie przecisku rurą stalową fi 273 - ok. 6 m, rury PCV fi 160 - 9,5mb
02.10.2012 29.10.2012 Usługi Komunalne Poznań
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem dennym do jeziora Lusowskiego w Lusówku. 17.08.2012 13.09.2012 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Instalacja zewnętrzna wody gaśniczej , sprężonego powietrza dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice 02.04.2012 01.05.2012 SAG Elbud Kraków
Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych do automatycznych toalet na terenie miasta Poznania.
  - ul. Roosevelta: Woda-PE fi 40 Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową śr. 40/3,7 mm -26m, Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40/3,7 mm -2 przyłącza, kanalizacja - PVC fi 160 Wykonanie przecisku rurą stalową fi 273x5,0 mm - 14m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 18,5m
  - Królowej Jadwigi- Wilda Woda PE fi 40- 64m, Kanalizacja PCV fi 160- 24,5m
   - Strzelecka; Woda- Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 / 3,7 mm - 24 przyłącza, Kanalizacja PCV fi 160- 17 m Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową śr.160 / 14,6 mm - 8,5 m
   - Międzymoście: Woda PE fi 40 Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową śr. 40/3,7 mm- 23m, Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 / 3,7 mm - 81 przyłączy, przecisk rurą stalową fi 273- 18,5 m, Kanalizacja PVC fi 160
  - Książęca: Woda PE fi 40 Przewiert sterowany horyzontalny rurą przewodową- 15,5 m ,Przecisk rurą stalową fi 273 - 10 m, Kanalizacja PVC fi 160 - 4 m
22.03.2012 20.04.2012 Usługi Komunalne w Poznaniu
Remont kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Nowym Tomyślu 25.01.2012 15.03.2012 Gmina Nowy Tomyśl
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap II wraz z odtworzeniem nawierzchni. 22.11.2011 30.04.2012 Gmina Tarnowo Podgórne
Odmulenie stawu w Batorowie oraz wywiezienie wybranego namułu oraz wyskarpowanie i uformowanie brzegów stawu. 30.11.2011 15.12.2011 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Szamotulskiej w Chybach 17.10.2011 31.12.2011 TP-KOM
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach 6.10.2011 15.11.2011 Gmina Tarnowo Podgórne
Wbudowanie przepompowni Ścieków Sanitarnych z Komorą pomiarową i podłączenie do rurociągu Tłocznego gm. Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23 02.09.2011 20.09.2011 Instal-compact
Wykonanie instalacji drenażowej na podstawie umowy z dnia 06.07.2011 18.07.2011 05.08.2011 Alan- Dom i Jarosław Sierant
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200mm dł 80 mb z nabudowaniem 2 studni rewizyjnych fi 600mm i 1 studnią rewizyjną fi 450 mm wzdłuż ul. Poznańskiej w Górze 14.12.2010 31.12.2010 TP-KOM
„Budowa Kanalizacji Sanitarnej Nowy Tomyśl- Sękowo- Jastrzębsko Stare oraz Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna” Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra - gmina Nowy Tomyśl, kontrakt nr 23/2010 z dnia 26.08.2010 ilości rurociąg tłoczny PE o 90, 110,160 mm – 7181,26 mb,
  - studnia czyszczaków o 1200, 1500 - 33 kpl,
  - studnia rozprężna o 1000 mm dla rur 90/200, 110/250, 160/315 - 9 kpl,
  - sieć grawitacyjna - kanał z rur PVC o 200 - 12 118 mb,
  - studnie betonowa o 1000 mm z włazem D400 i C250-371 kpl,
  - kanał z rur o 160 mm – 1155 mb,
  - studnie z tworzyw sztucznych - 167 kpl,
  - pompownie ścieków o 1200, 1500, 2000 - 9 kpl.
1.03.2010 31.03.2012 Gmina Nowy Tomyśl
Roboty budowlane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Żydowo wykonanie zasilania stacji z rur fi 280mm 23.08.2010 18.10.2010 P.T.H.U. Hydro - Marko Maria Pluta
Demontaż kolektora sanitarnego w ul. Szamotulskiej w Chybach oraz wybudowa nowego kolektora sanitarnego wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej 23.08.2010 15.09.2010 AQUANET S.A. Poznań
Wykonanie sieci wodociągowej z układem przepompowni pośrednich z SUW Wysogotowo ul. Grzybowa do Lusowa, Sadów i Lusówka gm. Tarnowo Podgórne – Etap II ( od węzła W47 do W83 oraz przejście przez drogę wojewódzką nr 307 od węzła W27 do W30) wraz z przeciskiem pod ulicą Bukowską fi 800 05.08.2010 15.12.2010 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Sp. z o.o.
Remont zastawki podtrzymującej lustro wody w jeziorze Lusowskim gm. Tarnowo Podgórne 13.07.2010 31.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie 3 szt. Przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr ew. : 485/1, 485/4, 485/5 w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne 29.06.2010 02.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 22.06.2010 31.08.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Odwodnienie Parku – 700 lecia w Tarnowie Podgórnym 4.05.2010 15.05.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie przełożenia odcinka wodociągu w ulicy 23 Października w Tarnowie Podgórnym; Demontaż rur PVC fi 225 mm - 26 m, montaż z rur PE fi 225mm - 26 m 29.04.2010 10.05.2010 Gmina Tarnowo Podgórne

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap I zadanie III i XIV oraz etap II zadanie IV – rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki – realizowana na podstawie UMOWY NR 1/JRP/2010 z dnia 14.04.2010r.
    a) Renowacja kanału metodą: U-liner 400 mm – 67 mb renowacja kanału metodą Burstlining fi 355 -171 mb
    b) Montaż rurociągów z rur PE fi 180 mm - 951,5 mb rurociągi fi 225 PE – 37,00 mb, rurociągi PE fi 250 mm – 42 mb
    c) Rurociągi fi 315/200/160 mm - 800 mb

23.04.2010 15.06.2010 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach ul. Ratuszowa, 64-510 Wronki
Wymiana rur w istniejącym kanale melioracyjnym w miejscowości Rumianek gm. Tarnowo Podgórne rurociąg fi 400 mm – 170 mb 22.03.2010 21.04.2010 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie przełożenia sieci wodociągowej PE fi 125 i PE fi 160 mm przy nowo budowanej drodze (autostrada obwodnica Poznania) S-11 20.11.2009 31.12.2009 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 500mm od ulicy Drukarskiej do rowu Marianowskiego w Sadach gm Tarnowo Podgórne 25.11.2009 23.12.2009 Gmina Tarnowo Podgórne

Odmulenie stawu w Sadach gm. Tarnowo Podgórne wraz z wykonanie przepustów i transport nadmiaru ziemi całość preac wykonywana na terenie gm Tarnowo Podgórne gm.Tarnowo Podgórne
08.10.2009 30.11.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sojowej w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgórne
    1) kolektor z rur Wipro łączonych na uszczelki fi 300 mm = 320 mb
07.09.2009 09.11.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Stycznia w gminie Nowy Tomyśl z rur PVC 250/200/160 mm o długość 1.005 mb i rurociągu tłocznego PE fi 110 o długości 364 mb 16.07.2009 14.09.2009 GM Nowy Tomyśl - Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 315mm i sieci wodociągowej z rur PE fi 90 i 110 mm w Owińskach gm Czerwonak
22.06.2009 14.09.2009 Gmina Czerwonak
Wykonanie odbudowy stawu (pogłębianie, oczyszczenie) położonego w Baranowie przy Ulicach Kościelna a Graniczna wraz z wywozem nadmiaru ziemi. 02.06.2009 22.06.2009 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji tłocznej z Dopiewa do Dopiewca w ul. Polnej wraz z przepompownią ścieków 02.11.2008 22.12.2008 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie – Budowa przepustu fi 1500 skrzynkowego w ul Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach 25.11.2008 15.05.2009 Urząd Gminy Komorniki
Wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 200 mm z rur PCV w miejscowości Dopiewo ul. Stawna - Młyńska gm Dopiewo wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej
  1) długość kanału fi 200 mm = 122 mb
  2) długość przyłączy fi 160 mm = 104 mb
05.12.2008 31.03.2009 Gmina Dopiewo
Wykonanie przepompowni ścieków z kanalizacją tłoczną i grawitacyjną Przepompownia fi 160mm i h 6mb typ instalcompact tłoczny fi 90 PE , grawitacja rura PVC 315 mm
  1) Rurociag tłoczny 150 mb
  2) Grawitacyjny 315 mm = 8 mb
  3) wraz z przyłączem elektroenergetycznym
09.10.2008 15.10.2008 Tarnowska Gospodarka Komunalna Tp-kom Tarnowo Podgórne
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej wraz z podłączeniem budynku szkoły w Dopiewcu gm Dopiewo.
  1) Budowa kanału sanitarnego kolektora, PCV fi 200 = 130 mb
  2) Przecisk sterowany pod drogą powiatową, PE fi 280 mm = 14 mb
21.07.2008 21.08.2008 Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne fi 200 mm 1290 mb
I przyłącza fi 160 mm = 260 mb
Kanalizacje tłoczna fi 90 mm = 278 mb
10.01.2008 21.05.2008 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie kanalizacji w ulicach : Wrzosowa fi 300 mm i Południowa fi 300 mm w Przeźmierowie oraz przebudowę rurociągu w Baranowie fi 500 mm 01.04.2008 04.06.2008 Gmina Tarnowo Podgórne
Wykonanie kanalizacj sanitarnej w ilości fi 315 mm = 890 mb, 250 mm = 170 mb; 200 mm = 378 mb i przyłącza 160 mm = 590 mb całość prac wykonywana w Skórzewie ul. Szarotkowa gm Dopiewo 02.05.2008 19.06.2008 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo ul. Sadowa gm. Dopiewo
fi 200mm PCV ( sieć) = 68,70
15.06.2010 25.06.2010 Przedsiębiorstwo usług komunalnych – Dopiewo
Wykonanie podłączenia sieci wodociągowej 315mm do rurociągu fi 500 mm do miasta Poznan - Aquanet wraz z komorą wodomierzową
09.04.2008 30.05.2008 Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacj sanitarnej fi 200 630 mb wraz z przepompownia 1 szt fi 1500 i rurociągiem tłocznym fi 90 = 300 m w ul komornickiej w Dąbrówce Gm Dopiewo 02.03.2008 09.04.2008 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Dopiewo
Wykonanie sieci wodociągowej fi 315 mm z rur PE w Dąbrowie w ul. Leśnej Gm. Dopiewo wraz z przepompownią i przyłączem elektroenergetycznym
Całkowita długość = 1400 mb

20.11.2007

31.12.2007

Gmina Dopiewo
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Skórzewie przy parku ul. Poznańska wraz z przepompownią h-6m fi 1,3m i kolektorem grawitacyjnym fi 250 mm = 93mb
Rurociąg tłoczny fi 110mm = 120mb
Fi 200mm = 43mb
20.10.2006 02.12.2006 Gmina Dopiewo
Budowa kompostowni w Rumianku Gmina Tarnowo Podgórne
Roboty ziemne związane z kształtowaniem i zagęszczeniem skarp z mas ziemnych ok. 19.900 m2
Prace makroniwelacyjne, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorami wykonanie kanałow napowietrzających pryzmy i odpowietrzających pryzm wraz z biofiltrem, korytowanie dróg i roboty ziemne przy budowie zbiornika
W/w prace realizowane własną kadrą techniczną i sprzętem.
04.07.2006 05.03.2007 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-Kom Tarnowo Podgórne

O NAS         |         OFERTA FIRMY        |         REALIZACJE       |         GALERIA        |        KONTAKT                                                               NETJUS - STRONY INTERNETOWE